Legislatie

Ordinul MS nr. 119/2014

ART. 50 Curăţarea, dezinfecţia, dezinsecţia, deratizarea, precolectarea şi evacuarea deşeurilor solide se vor face cu respectarea următoarelor condiţii:

b) Dezinsecţia periodică se va face la intervale prevăzute în metodologii, dar nu mai mari de 3 luni, iar deratizarea periodică se va face la intervale de maximum 6 luni; între operaţiunile periodice se vor aplica proceduri de dezinsecţie şi deratizare curente, de întreţinere, în funcţie de prezenţa vectorilor.

Ordinul MS nr. 536/1997

Lucrările de dezinsecție se fac atunci când este nevoie, odata la minim 3 luni. Lucrările de deratizare se fac atunci cand este nevoie, odată la minim 6 luni (primavara și toamna).

Legea nr. 100/26.05.1998

privind asistența de sănătate publică, publicată în Monitorul Oficial nr. 204/1998, stipulează la cap. 5, art. 28: “Agenții economici şi celelalte persoane juridice sunt obligate să asigure fondurile și condiţiile necesare pentru aplicarea măsurilor de dezinsecție și deratizare periodice”.

Legea nr. 344/31.05.2002

privind stabilirea și sancționarea contravenienţilor la normele legale de igienă şi sănătate publică prevede la art.11: “este contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 RON la 8.000 RON, neefectuarea periodică, conform normelor de igienă, a dezinsecţiei şi deratizării.”